لوگوی فویکون 3

زمین هوش

زمین هوش
اکتشاف هوشمند با زمین هوش

اکتشاف هوشمند با زمین هوش

انجام و اتمام پروژه‌های اکتشاف معدن

انجام و اتمام پروژه‌های اکتشاف معدن

اکتشاف هوشمند با زمین هوش

اکتشاف هوشمند با زمین هوش

انجام و اتمام پروژه‌های اکتشاف معدن

انجام و اتمام پروژه‌های اکتشاف معدن

خدمات

ثبت سفارش شما

تمامی معدن‌داران، سرمایه‌گذاران، فعالان معدن و صنایع معدنی و علاقه‌مندان به فعالیت در این حوزه می‌توانند با ثبت سفارش اولیه از خدمات مجموعۀ زمین هوش در راستای شناسایی محدوده‌ها و مناطق پرپتانسیل معدنی به کمک سیستم توسعه داده شدۀ زمین هوش، اکتشاف معدن، صحت‌سنجی گزارشات اکتشافی و محدوده‌های معدنی، نظارت عملیات اکتشافی، ثبت محدودۀ معدنی و مشاوره‌‌های مربوطه استفاده کنند.

مقالات

پروژه‌ها

درباره زمین هوش

Zamin Hoosh

استارت‌آپ زمین هوش با هدف تشخیص ذخایر پنهان و شناسایی مناطق پرپتانسیل مواد معدنی مختلف با تصاویر ماهواره‌ای به کمک الگوریتم‌های هوش مصنوعی توسعه داده شده، در جهت ارزیابی و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری معدنی گام بر می‌دارد. این تیم با حمایت و راهبری سازندگاه‌های کسب‌وکار‌های نوآورانه کانی‌بوم و با بهره‌مندی از افراد با تجربه در حوزه‌ی عملیات اکتشافی ذخایر معدنی، تلاش خود را برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاران معدنی از ابتدای مراحل اکتشاف تا دریافت گواهی کشف انجام می‌دهند.

0 +
خدمت

تعداد خدمات انجام شده

0
محدوده

تعداد محدوده‌های ثبت شده

عکس درباره زمین هوش خانه