شناسایی و اکتشاف کلاسیک

مدیریت اکتشاف

مدیریت اکتشاف

عملیات مدیریت پروژه‌های اکتشافی به مدت 12 تا 18 ماه برای محدوده‌های شناسایی شده و دیگر پروژه‌های جاری کارفرما انجام می‌شود. هماهنگی زیرساخت و لجستیک، تعامل با معارضین، دریافت مجوزهای سوخت و حفاری، هماهنگی تیم‌های اکتشافی، ارائۀ گزارشات پیشرفت پروژه به کارفرما و سازمان صمت استان، تهیۀ گزارش پایان عملیات اکتشافی و دریافت گواهی کشف در محدوده از تعهدات مدیر در صورت اکتشاف کامل محدودۀ معدنی می‌باشد.

دورسنجی خدمات

دورسنجی کلاسیک

عملیات دورسنجی کلاسیک با بهبود فرآیند پردازش در مناطق مورد نظر اجرا می‌شود. در این عملیات از تصاویر ETM ،ASTER ، OLI-2 و در صورت سفارش از تصاویر با دقت 1.7 متری WV3 استفاده می‌شود.

تیم زمین هوش با استفاده از هوش مصنوعی توسعه داده شده، به کشف ذخایر پنهان و پر پتانسیل معدنی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای (اکتشاف معدن با ماهواره) در معادن و محدوده‌های معدنی می‌پردازد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره رایگان می‌توانید با شماره‌ زیر در ارتباط باشید.

پی‌جویی و بازدید میدانی

پی‌جویی و بازدید میدانی

انجام عملیات بازدید میدانی و پی‌جویی برای محدوده‌های شناسایی شده و یا پروژه‌های جاری کارفرما انجام می‌گردد. در پایان گزارش پی‌جویی و بازدید میدانی با مسیر پیموده شده، مختصات مناطق نمونه‌برداری شده، عکس‌ها و نقشه‌های پیوست ارائه می‌گردد.