لوگوی فویکون 3

زمین هوش

زمین هوش

استارت‌آپ زمین هوش

 استارت‌آپ زمین هوش با هدف تشخیص ذخایر پنهان و شناسایی مناطق پرپتانسیل مواد معدنی مختلف با تصاویر ماهواره‌ای به کمک الگوریتم‌های هوش مصنوعی توسعه داده شده، در جهت ارزیابی و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری معدنی گام بر می‌دارد.

این تیم استارت‌آپی با حمایت و راهبری سازندگاه‌های کسب‌وکارهای نوآورانه کانی‌بوم و با بهره‌مندی از افراد با تجربه در حوزه‌ی عملیات اکتشافی ذخایر معدنی، تلاش خود را برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاران معدنی از ابتدای مراحل اکتشاف تا دریافت گواهی کشف انجام می‌دهند.

درباره زمین هوش

هدف استارت‌آپ زمین هوش

تشخیص ذخایر پنهان و شناسایی مناطق پر پتانسیل مواد معدنی به وسیله ماهواره

تیم زمین هوش با توسعه‌ی الگوریتم‌های مختلف هوش مصنوعی اقدام به ایجاد سامانه‌ای هوشمند برای شناسایی الگو‌های مرتبط با ذخایر پنهان در داده‌های ماهواره‌ای کرده است. با توسعه‌ی الگوریتم‌های یادشده، این تیم به پیاده‌سازی سامانه در مقیاس پایلوت برای ماده‌ی معدنی خاص در چندین محدوده اقدام نموده که با عملیات می‌دانی، صحت‌سنجی سامانه مورد ارزیابی قرار گرفته است.

درباره زمین هوش
درباره زمین هوش
درباره زمین هوش

مزیت استارت‌آپ زمین هوش

مزیت استارت اپ زمین هوش با دیگر شرکت‌های اکتشافی فعال در کشور را می‌توان در استفاده از روش‌های نوین پردازشی اکتشافی دانست. به گونه‌ای که تنها با گذشت دو سال و با ارائۀ خدمت یکتای، شناسایی ذخایر پنهان مرتبط با کانی‌زایی مس و انجام چندین پروژۀ موفق شناسایی و اکتشاف، توانسته‌ایم، پایۀ مستحکم بنیان‌گذاری یک شرکت اکتشافی قوی را بنا کنیم.