آموزش

آموزش ثبت معدن

آموزش ثبت معدن
شرایط لازم برای ثبت معدن
شرایط لازم برای ثبت معدن-موبایل

شرایط لازم برای ثبت معدن (ثبت محدوده)

آموزش ثبت معدن، متقاضیانی (حقیقی یا حقوقی) که برای ثبت معدن اقدام می‌کند باید دارای شرایط لازم باشد. این شرایط به قرار زیر است:

 1. متقاضی حقیقی دارای حداقل 18 سال سن باشد.
 2. اشخاص حقیقی و حقوقی دارای گواهی صلاحیت فنی و مالی باشند.
 3. دارای سابقه معدنی یا شرکت معدنی باشد.

 4.  متقاضی حقوقی دارای شرکت معدنی با موضوع موارد مشخص در امور معادن باشد.

 5.  جزء کارکنان رسمى دولت در وزارت معادن و فلزات و شرکت ها و سازمان هاى تابعه دولتى نبوده و یا یک سال از قطع اشتغال او گذشته باشد.

شرایط اخذ امتیاز صلاحیت فنی و مالی برای اشخاص حقیقی و حقوقی طبق جداول ذیل است:

جدول ارزیابی توان فنی و مالی اشخاص حقیقی
جدول ارزیابی توان فنی و مالی اشخاص حقیقی

جدول امتیاز صلاحیت فنی و مالی معدن اشخاص حقیقی

 1. در محاسبه امتیاز ارزیابی دانش فنی برای اعضا هیئت مدیره نیازی به ارائه لیست بیمه نمی‌باشد.
 2. حداکثر کسب ۶ امتیاز در هر بخش توان مالی و توان فنی شرط لازم برای صدور گواهی فنی و مالی است.
 3. حداقل کسب ۲۰ امتیاز با رعایت بند “ب” جهت صدور گواهی فنی و مالی الزامی است.
 4. در خصوص حساب‌های مشترک بانکی متناسب از سهم هر متقاضی از حساب مشترک محاسبه و امتیاز متناسب تخصیص می‌یابد.
 5. نصاب معاملات کوچک: نصابی که در بخشنامه سالانه هیئت دولت بر مبنای تکلیف تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ منتشر می‌شود که از زمان ابلاغ بخشنامه در هر سال مبنای ارزیابی قرار خواهد گرفت.
 6. چنانچه در هر مرحله از کار مشخص شود که اشخاص با مدارک جعلی نسبت به ارزیابی توان فنی و مالی خود اقدام نموده‌اند ضمن اقدامات قانونی علیه آن‌ها پروانه یا پروانه‌های آنان در هر مرحله از معدنکاری که باشند بلافاصله باطل خواهد شد.
جدول ارزیابی توان فنی و مالی اشخاص حقوقی
جدول ارزیابی توان فنی و مالی اشخاص حقوقی

جدول امتیاز صلاحیت فنی و مالی معدن اشخاص حقوقی

 1. در محاسبه امتیاز ارزیابی دانش فنی برای اعضا هیئت مدیره نیازی به ارائه لیست بیمه نمی‌باشد.
 2. حداکثر کسب ۶ امتیاز در هر بخش توان مالی و توان فنی شرط لازم برای صدور گواهی فنی و مالی است.
 3. حداقل کسب ۲۰ امتیاز با رعایت بند “ب” جهت صدور گواهی فنی و مالی الزام است.
 4. امتیاز هلدینگ‌ها و کنسرسیوم‌ها مجموع امتیاز کسب شده توسط خود و زیر مجموعه است.
 5. حد نصاب معاملات کوچک: حد نصابی که در بخشنامه سالانه هیئت دولت بر مبنای تکلیف تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ منتشر می‌شود که از زمان ابلاغ بخشنامه در هر سال مبنای ارزیابی قرار خواهد گرفت.
 6. چنانچه در هر مرحله از کار مشخص شود که اشخاص با مدارک جعلی نسبت به ارزیابی توان فنی و مالی خود اقدام نموده‌اند ضمن اقدامات قانونی علیه آن‌ها پروانه یا پروانه‌های آنان در هر مرحله از معدنکاری که باشند بلافاصله باطل خواهد شد.

هیئت وزیران در جلسه 1402/03/21 به پیشنهاد شماره 8574/56 مورخ 1402/01/21 نصاب موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات – مصوب ۱۳۸۳ – نصاب معاملات کوچک، معاملاتی که مبلغ کل معامله تا سقف مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون (1.500.000.000) ریال باشد، را تصویب کرد

همچنین جزء موارد زیر نباشند:

 • نخست وزیر، وزیران، معاونین و نمایندگان مجلسین نباشد.

 • از میان سفرا، استانداران، شهرداران و نمایندگان انجمن شهر نباشد.

 • متقاضی، کارمند و صاحب منصب کشورى و شهرداری و دستگاه هاى وابسته به آن‌ها نباشد.

 • متقاضی جزء کارمندان هر سازمان یا بنگاه یا شرکت یا بانک یا هر مؤسسه دیگر که اکثریت سهام یا اکثریت منافع یا مدیریت یا اداره کردن یا نظارت آن متعلق به دولت یا شهرداری‌ها و یا دستگاه هاى وابسته به آن‌ها باشد نباشند.

 • اشخاصى که به هر نحوی از خزانه دولت یا مجلسین یا مؤسسات مذکور در بالا حقوق یا مقررى یا حق الزحمه یا پاداش ویا امثال آن بطور مستمر (به استثناى حقوق بازنشستگى و وظیفه و مستمرى قانونى ) دریافت می‌کنند، نیز نمی‌توانند متقاضی باشند.

 • مدیران و کارکنان بنگاه هاى خیریه اى که از دولت یا از شهرداری‌ها کمک مستمر دریافت می‌دارند نیز نمی‌توانند متقاضی باشند.

 • شرکت‌ها و مؤسساتى که ۵ درصد یا بیشتر سهام یا سرمایه یا منافع آن متعلق به یک نفر از اشخاص مذکور باشد یا بیست درصد یا بیشتر سهام یا سرمایه یا منافع آن متعلق به چند نفر از اشخاص مذکور در موارد گفته شده در بالا باشد و یا اینکه نظارت و یا مدیریت و یا اداره و یا بازرسى مؤسسات مذکور با آن‌ها باشد به استثناى شرکت‌ها و مؤسساتى که تعداد صاحبان سهام آن ۱۵۰ نفر یا بیشتر باشد، مشروط بر اینکه هیچ یک از اشخاص مذکور در فوق بیش از ۵% از کل سهام آن را نداشته و نظارت یا مدیریت یا اداره ویا بازرسى آن با اشخاص مذکور نباشد.

 • شرکتهایى که اکثریت سهام یا سرمایه یا منافع آن‌ها متعلق به شرکت هاى مندرج در بند ۷ باشد نیز نمی‌توانند متقاضی باشند.

 • پدر و مادر و خواهر و برادر و زن و شوهر و اولاد بلافصل و عروس و داماد و اشخاص مندرج در این قانون، همچنین شرکت‌ها و مؤسساتى که نزدیکان فوق الذکر مندرج در بند ۷ و ۸ به نحوی در آن سهیم و یا داراى سمت باشند.

ثبت محدوده در سامانه کاداستر
ثبت محدوده در سامانه کاداستر-موبایل

چگونه معدن دار شویم

در پاسخ به سوال چگونه معدن دار شویم باید گفت ابتدا باید شرایط ثبت معدن (یا محدوده) را داشته باشید و بعد از بررسی این موضوع محدوده خود را در سامانه کاداستر ثبت کنید تا بتوانید بعد از موافقت دستگاه‌های مربوطه پروانه اکتشاف معدن را دریافت کنید. زمانی که پروانه اکتشاف را دریافت کردید اجازه فروش و انتقال آن را نیز دارید. با انجام عملیات اکتشافی این پروانه به گواهی کشف و بعد از ارائۀ طرح بهره‌برداری معدن، به پروانۀ بهره‌برداری تبدیل می‌شود.

مراحل ثبت محدوده در سامانه کاداستر

متقاضی با وارد شدن به سامانه کاداستر و وارد کردن مشخصات فردی، در قدم اول مختصات محدوده مد نظر خود را ثبت و از آزاد بودن محدوده خود اطمینان حاصل می‌نماید. محدوده آزاد به عنوان محدوده‌‌ای شناخته می‌‌شود که برای انجام کارهای اکتشافی و بهره‌برداری پیش از درخواست متقاضی ثبت نشده باشد.

اگر محدودۀ مورد نظر در نقشه کاداستر آزاد باشد و متقاضی محدوده خود را در سامانه کاداستر ثبت کرد،  سازمان صمت استعلام محدوده را از ارگان‌های مربوطه (سازمان محیط زیست، سازمان انرژی اتمی، منابع طبیعی، آب منطقه‌ای و وزارت میراث فرهنگی) می‌گیرد و متقاضی باید هماهنگی و پیگیری‌های لازم را جهت بازدید از منطقه و … با ارگان مربوطه انجام دهد. پس از استعلام و در صورت تایید ارگان‌ها مراحل صدور پروانه اکتشاف آغاز می‌شود.

پروانه اکتشاف معدن

پس از ثبت معدن متقاضی باید طی دو ماه طرح اکتشاف محدوده مورد درخواست خود را به سازمان صمت ارائه دهد. پس از اینکه  طرح اکتشاف توسط کارشناسان سازمان صمت بررسی و تایید شد، پروانه اکتشاف معدن برای متقاضی صادر می‌گردد.

پروانه اکتشاف
نمونه ای از پروانه اکتشاف معدن

آیین نامه اجرایی قانون معادن

فروش پروانه اکتشاف معدن

معدن داران دارای پروانه اکتشاف از زمان صدور پروانه اکتشاف می‌توانند نسبت به فروش آن اقدام نمایند. برای واگذاری پروانه اکتشاف نوشتن مبایعه‌نامه، کافی است.

نحوه انتقال پروانه اکتشاف معدن

برای انتقال پروانه اکتشاف معدن باید قوانین موجود در آیین نامه اجرایی قانون معادن رعایت شود. قوانین موجود به قرار زیر است:

طبق ماده 21 قانون معادن، پروانه اکتشاف در مدت اعتبار با رعایت مفاد آیین نامه اجرایی قانون معادن و با موافقت وزارت، فقط برای یک بار قابل انتقال است.  انتقال گیرنده متعهد و ملزم به انجام تعهدات انتقال دهنده است. انتقال گیرنده باید حداقل توان فنی و مالی لازم را داشته باشد.

تبصره۱- انتقال‌گیرنده موظف است رونوشت سند صلح را به وزارت ارائه کند. تاریخ قطعی و رسمی انتقال، تاریخ ظهرنویسی پروانه اکتشاف از سوی وزارت است.

تبصره۲- در مورد موسسات اعتباری و بانک‌ها که به نوعی پروانه در توثیق و یا رهن آنها است و ورثه اشخاص حقیقی که به طور قهری حقوق مربوط به پروانه اکتشاف به آنها منتقل می‌شود، انتقال با موافقت وزارت انجام می‌شود.

همانطور که در بالا مشاهده شد انتقال گیرنده معدن باید تمام شرایط لازم برای ثبت معدن را دارا باشد.

مراحل گرفتن گواهی کشف معدن

بر اساس ماده ۵ قانون معادن کشور، اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز به انجام اکتشاف ذخایر معدنی هستند و مراحل اخذ پروانه اکتشاف معدن با توجه به ماده ۸ قانون معادن به قرار زیر است:

 • ترسیم محدوده مورد نظر به صورت شکل هندسی منظم بر روی یک برگ نقشه توپوگرافی، توسط متقاضی اکتشاف و تحویل فرم مخصوص درخواست اکتشاف به همراه کپی یک برگ تصویر شناسنامه به سازمان مربوطه.
 • در صورت آزاد بودن کل یا بخشی از محدوده مورد تقاضا، ارائه درخواست انجام میله‌گذاری و معرفی مسئول فنی انتخابی متقاضی، توسط خود متقاضی در موعد مقرر.
 • مراجعه کارشناس سازمان و مسئول فنی به همراه متقاضی به محل و مشخص کردن محدوده مورد نظر متقاضی روی زمین و تهیه گزارش مربوطه توسط کارشناس سازمان.
 • ارسال محدوده مورد نظر به ادارات میراث فرهنگی، محیط زیست و منابع طبیعی و اعلام نظر این ادارات در مورد محدوده حداکثر ۴ ماه بعد از وصول نامه.
 • بعد از موافقت ادارات فوق، ارائه طرح اکتشاف معدن توسط متقاضی به سازمان حداکثر ظرف مدت ۲ ماه.
 • مطالعه طرح اکتشافی توسط سازمان و صدور پروانه اکتشاف پس از رفع نواقص احتمالی.
 • انجام عملیات فنی اکتشاف طبق طرح اکتشاف تصویبی در‌ طول مدت زمانی که پروانه معتبر است. توسط فردی که پروانه اکتشاف را دارد و نهایتاً ارائه گزارش پایان اکتشاف به سازمان.
 • صدور گواهی نامه اکتشاف به نام مکتشف پس از دریافت گزارش پایان اکتشاف.
 • ارائه درخواست بهره‌برداری از معدن مکشوفه به سازمان حداکثر تا یک سال پس از صدور تاریخ گواهی نامه اکتشاف.

مراحل اخذ پروانه بهره برداری معدن

 1. ارائه درخواست و ثبت در دبیرخانه.
 2. ارجاع و بررسی درخواست توسط رئیس اداره به کارشناس ذیربط.
 3. بررسی امکان تعلق معدن به متقاضی.
 4. اعلام به متقاضی جهت ارائه مدارک تکمیلی.
 5. ارائه مدارک توسط متقاضی.
 6. بررسی کامل بودن مدارک.
 7. بررسی شناسنامه معدن و طرح بهره‌برداری و مطابقت با استاندارد‌ها.
 8. بازدید از طرح.
 9. بررسی تأییدیه طرح.
 10. اعلام کتبی تأیید طرح به متقاضی و درخواست ارائه مدارک تکمیلی.
 11. صدور پروانه بهره‌برداری در صورت کامل بودن پرونده.
 12. ثبت پروانه بهره‌برداری در دبیرخانه و ارسال رونوشت آن به مبادی ذیربط و ارائه اصل پروانه به متقاضی.

تمدید پروانه بهره برداری معدن

 • درخواست تمدید توسط بهره بردار.

 • ارائه طرح تمدید پروانه بهره‌ برداری.

 • ارائه مدارک مورد نیاز.

 • تمدید قرارداد مسئول فنی.

 • تعدیل تضمین حقوق دولتی.

 • اخذ استعلام بدهی معوق حقوق دولتی.

 • واریز هزینه تمدید پروانه.

 • ارائه اصل پروانه جهت ظهرنویسی.

مراحل انتقال پروانه بهره برداری معدن

 • درخواست انتقال پروانه بهره‌برداری معدن.
 •  ارسال استعلام از سازمان صنایع و معادن.
 • بررسی استعلام.
 •  تسویه حساب حقوق دولتی معدن.
 • ارائه اسناد رسمی و صلح‌نامه حقوقی به سازمان.

برای دانلود PDF مقاله آموزش ثبت معدن فرم زیر را پر کنید.

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد

نام کامل*

rahmankhah

مهندس انیس رحمن خواه

کارشناس تولید محتوا

مقالات مرتبط

چقدر این مقاله مفید بود؟

بر روی یک ستاره کلیک کنید تا امتیاز شما مشخص شود!

میانگین امتیاز 4.6 / 5. تعداد آرا: 83

اولین نفری باشید که به این مقاله امتیاز می‌دهید

متاسفیم که این مقاله برای شما مفید نبود!

اجازه دهید این مقاله را بهتر کنیم!

به من بگویید چگونه می‌توانم این مقاله را بهبود بخشم؟

الهه شکرشکن
الهه شکرشکن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *